SANMEDIA

SHOWREEL

TẤT CẢ DỰ ÁN

Phim doanh nghiệp SOWI S.H | Văn phòng phẩm G-Star

Client: SOWI S.H | Agency: SanMedia

TVC quảng cáo | Trường mầm non Quốc tế Morris

Client: Morris | Agency: SanMedia

TVC quảng cáo sản phẩm| Hobyo

Client: Công ty TNHH Được Mùa | Agency: SanMedia

Phim doanh nghiệp | Công ty PCCC Hưng Thịnh

Client: PCCC Hưng Thịnh | Agency: SanMedia

 

TVC quảng cáo | Dầu ăn Tân Sanh

Client: Dầu ăn Tân Sanh | Agency: SanMedia

Phim giới thiệu nhà hàng | Dolly’s Food & Tea

Client: Dolly’s Food & Tea | Agency: SanMedia

Phim doanh nghiệp | Hision CNC Việt Nam

Client: Hision CNC Việt Nam | Agency: SanMedia

TVC quảng cáo | Mỹ phẩm WonMom

Client: WonMom | Agency: SanMedia

 

Phim giới thiệu doanh nghiệp | Cơ khí Việt San

Client: Việt San | Agency: SanMedia

Phim doanh nghiệp | Carver Dans

Client: Carver Dan | Agency: SanMedia

TVC tổng kết doanh nghiệp | Ngân hàng BIDV

Client: BIDV | Agency: SanMedia

TVC QUẢNG CÁO 3D | TH TRUE YOGURT

Client: Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH | Agency: SanMedia

 

Video Review | THE WALL COFFEE BEER

Client: The Wall Coffee And Beer | Agency: SanMedia

Phim doanh nghiệp | Ahamove

Client: BIDV | Agency: SanMedia        

Phim doanh nghiệp | QSB Steel

Client: QSB Steel | Agency: SanMedia

TVC quảng cáo 3D | Hover Door

Client: Hover Door | Agency: SanMedia

 

TVC quảng cáo máy lọc nước | TU-SEIKI 

Client: TU-SEIKI | Agency: SanMedia

TVC quảng cáo | Irelax Bangkok Resort

Client: Irelax Bangkok Resort | Agency: SanMedia

TVC giới thiệu doanh nghiệp | FOODCOMART

Client: FOODCOMART | Agency: SanMedia

TVC giới thiệu doanh nghiệp | HISION GROUP

Client: HISION CNC Việt Nam | Agency: SanMedia

TVC giới thiệu doanh nghiệp | Tập đoàn VSET Group

Client: VSet Group Invest | Agency: SanMedia

TVC giới thiệu doanh nghiệp | Đại Đồng Tiến

Client: Đại Đồng Tiến | Agency: SanMedia

TVC giới thiệu doanh nghiệp | QSB Steel

Client: QSB Steel | Agency: SanMedia

TVC giới thiệu doanh nghiệp | SOWI S.H

Client: Văn phòng phẩm SOWI S.H | Agency: SanMedia

TVC giới thiệu doanh nghiệp | Việt San

Client: Cơ khí Việt San | Agency: SanMedia

TVC giới thiệu doanh nghiệp | Nhựa Bảo Minh

Client: Nhựa Bảo Minh | Agency: SanMedia

Phim giới thiệu doanh nghiệp | Carver Dans

Client: Carver Dans | Agency: SanMedia

TVC giới thiệu nhà hàng, quán ăn | Dolly’s Food & Tea

Client: Dolly’s Food & Tea | Agency: SanMedia

TVC doanh nghiệp | Ahamove

Client: Ahamove | Agency: SanMedia

TVC doanh nghiệp | Ngân hàng BIDV

Client: BIDV | Agency: SanMedia

TVC quảng cáo Tết | Khiết Minh Bakery

Client: Khiết Minh Bakery | Agency: SanMedia

TVC quảng cáo sản phẩm| Dầu ăn Tân Sanh

Client: Dầu ăn Tân Sanh | Agency: SanMedia

TVC quảng cáo | Nước khoáng kiềm Lumiere 9+

Client: ASFA Việt Nam | Agency: SanMedia

TVC giới thiệu sản phẩm | Saigon Machine

Client: Saigon Machine | Agency: SanMedia

TVC quảng cáo sản phẩm | Hobyo

Client: Công ty TNHH Được Mùa | Agency: SanMedia

TVC quảng cáo sản phẩm | WonMom

Client: Mỹ phẩm WonMom | Agency: SanMedia

TVC quảng cáo | Tã bỉm Amico

Client: Tã bỉm Amico | Agency: SanMedia

Phim quảng cáo | Hoài Ân Viên

Client: Hoài Ân Viên | Agency: SanMedia

TVC quảng cáo 2D | Hoài Ân Viên

Client: Hoài Ân Viên | Agency: SanMedia 

TVC quảng cáo 2D | IMAG 

Client: IMAG | Agency: SanMedia

Video quảng cáo 2D | SanMedia 

Agency: SanMedia

Video quảng cáo 2D | SanMedia

Agency: SanMedia

TVC quảng cáo 3D | Sữa chua TH 

Client: TH True Milk | Agency: SanMedia 

Phim quảng cáo 3D | Hover Door

Client: Hover Door | Agency: SanMedia 

TVC quảng cáo 3D | Hobyo 

Client: Công ty TNHH Được Mùa | Agency: SanMedia

Video quảng cáo 3D | SanMedia 

Agency: SanMedia